Station Net Kft. adatkezelési nyilatkozat

Kérjük nyomtatott betűkkel és olvashatóan kitölteni!

Előfizető adatai
Név:
Cím:
Anyja neve:
Születési név:
Születési hely és idő:
Személyi ig. szám:

Nyilatkozat a személyazonosító okmányok másolásához

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok személyazonosító okmányaimnak az Station Net Kft. (székhely: 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 10.) által az alábbi tájékoztatás szerint történő lemásolásához, tárolásához.

Tájékoztatás 

Az Station Net Kft. a személyes okmányok másolatát az ügyfelek kiszolgálásának biztonságosabbá tétele érdekében készíti. A másolat készítése elősegíti az azonosító okmánnyal való jogosulatlan visszaélések megakadályozását. Másolat készítésére kizárólag az ügyfél hozzájárulásának birtokában kerülhet sor. A hozzájárulást az ügyfél jogosult megtagadni. A hozzájárulás megtagadása esetén a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja. Az Station Net Kft. a másolatokat az üzleti kapcsolat fennállása idejére valamint a vonatkozó jogszabályok alapján az üzleti kapcsolat megszűnését követő 10 (tíz) évig őrzi meg, mely idő leteltét követően azokat megsemmisíti. Az Station Net Kft. a másolatokat – a vonatkozó jogszabályok által arra feljogosított szervek kifejezetten erre irányuló megkereséseit kivéve – harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki.

Dátum:                                                                                                                                                                                                                              Aláírás